[UTDATERT] TONO med på notene med nytt fritak

Som følge av nye strenge koronarestriksjoner gir TONO fritak for musikk i gudstjenester på nett frem til 1. februar.

NB: Denne saken er utdatert pr. februar 2022. Se oppdatert informasjon her

Med de nye nasjonale tiltakene, endrer også TONO sine vilkår. Fra 1. desember til 1. februar innføres nytt midlertidig fritak.

Fritaket gjelder fremføringsrettigheter ved direktesendte gudstjenester på nett, men også synkroniseringsrettighetene når videoopptakene av gudstjenestene blir liggende tilgjengelig på nett i inntil en uke etter arrangementet.

All bruk av musikk, digital og fysisk, må rapporteres til TONO. Fra 1. januar tar ikke TONO lenger mot papirrapporter fra menigheter og trossamfunn. Rapportering foregår da digitalt på Mitt TONO.

Klikk her for å gå til Mitt TONO

Trenger du hjelp til digital innrapportering?
Klikk her for å se en PDF med forklaring eller klikk her for å se en videodemonstrasjon av løsningen