2020-03-10-7-fokus-korona-utxt

Frikirken og koronaviruset

Norge er i ferd med å åpnes igjen, men som statsministeren og statsrådene gjentar daglig, det skal skje «sammen, kontrollert og gradvis».

Hovedkontoret får en del henvendelser om hva som er greit og ikke når det gjelder samlinger i menighetene våre. Det kan være nærliggende å tenke at når barnehager og småskole, en del offentlige kontorer og enkelte én til én-tjenester åpner igjen, så åpnes mulighetene for menighetene tilsvarende. Slik er det ikke. Smittevernreglene gjelder fortsatt, bl.a. dette med max fem personer og minst to meter avstand, og vi er fortsatt del av en felles dugnad på sosial distansering.

Når det gjelder vielser, dåp og begravelser, må den enkelte menighet kontakte sin respektive kommuneoverlege for informasjon om reglene i sin kommune. Det er ulik praksis fra sted til sted, og hovedkontoret kan derfor ikke gi et entydig svar.

🔗 Lenke til Folkehelseinstituttets råd om sosial distansering.

Tips til Frikirkens arbeidstakere og arbeidsgivere

Arbeidsgivere rådes til å oppsøke Virkes nettsider. Der finner man nyttig informasjon som raskt blir oppdatert ettersom nye regler og retningslinjer kommer til. 

🔗 Lenke til Virkes nettside

Behov for fleksibilitet

Ansatte skal fortsatt jobbe det antallet timer de skal iht. stillingsprosenten de er ansatt i. Mange vil imidlertid ha behov for fleksibilitet for å få kabalen til å gå opp. Noen har barn som er hjemme fra barnehage/skole, og noen har familiemedlemmer som trenger ekstra oppfølging. Gjensidig fleksibilitet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er nødvendig i denne unntakstilstanden. Ansatte med barn under 12 år kan ha behov for omsorgsdager i forbindelse med at barnehager/skoler er stengt. NAV har god informasjon om dette.

🔗 Gå til NAVs informasjon om omsorgsdager

Tett dialog

Frikirkens hovedkontor oppfordrer til tett dialog mellom arbeidsgivere og ansatte i menighetene under koronaepidemien. Snakk sammen om hvordan jobbene skal gjøres, hva som skal prioriteres og hvordan menigheten og menighetsmedlemmene skal følges opp. Situasjonen gir mange utfordringer, men den skaper også et mulighetsrom, internt i menigheten og utad i lokalsamfunnet. Mange kan få jobbet med ting som det ellers er vanskelig å finne nok tid til, enten det er strategisk arbeid eller konkrete oppgaver som f.eks. rutiner for HMS, personvern og arkivering.

Mange menigheter i Frikirken jobber annerledes og kreativt nå. Hovedkontoret mottar gjerne gode ideer som vi kan videreformidle til de andre menighetene.

🔗 Send oss e-post med tips

Redusert arbeidstid eller pålagt arbeid

Dersom noen ønsker redusert arbeidstid i en periode, kan man søke arbeidsgiver om det. For øvrig kan arbeidsgiver pålegge ansatte arbeidsoppgaver som man normalt ikke har, samt kreve presserende oppgaver utført utenom ordinær arbeidstid. Dette faller innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Permittering av ansatte

Som arbeidsgivere har vi et ansvar for å forsøke å legge til rette, slik at våre ansatte fortsatt kan stå i jobb, helt eller delvis. Eldsterådene må gjøre nøye overveielser før man eventuelt går til permitteringer. Dersom menigheten ikke kan sysselsette den/de ansatte på en økonomisk forsvarlig måte, eller menigheten i så stor grad mister inntektene at man ikke lenger kan bære lønnskostnadene, er permitteringer kanskje eneste løsning. Se Virkes nettsider for viktig og nødvendig informasjon. Simployer (tidligere Infotjenester) har også nyttig informasjon.

🔗 Lenke til Virkes informasjon om permittering
🔗 Lenke til Simployers side om permittering.

Kriseteam

Det er opprettet et kriseteam for Frikirken. Teamet består av synodeformann Jarle Skullerud, FriBU-leder Håvard Haugland, kommunikasjonsansvarlig Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek og daglig leder på Frikirkens hovedkontor Marit Ecklo Brevik. Teamet vil i tiden framover møtes regelmessig for fortløpende vurderinger og koordinering av tiltak og informasjon.

Fortløpende oppdateringer

På denne siden legges fortløpende ut det Frikirken gjør av tiltak i forbindelse med krisen. Det nyeste legges øverst. På Budbærerens nettside postes artikler fortløpende. Info på begge nettsidene lenkes fra Frikirkens facebookside. Frikirkens ansatte kan også følge med på det som postes på Facebookgruppen "Ansatte i Frikirken - tips & info".

🔗 Gå til Folkehelseinstituttets hovedside om sykdommen.
🔗 Lenke til artikkel om tiltak og råd om smittevern for Frikirkens menigheter.
🔗 Lenke til Jarle Skulleruds videoandakt 15. mars.
🔗 Lenke til budbareren.no.
🔗 Lenke til Facebook-siden "Frikirken i Norge".

Brev fra synodeformennene, 13. mars 2020

Kjære menigheter og hver enkelt i Frikirken

Nå er landet vårt satt i en helt spesiell situasjon, der vi som menigheter og enkeltpersoner står sammen med andre samfunnsaktører i den store dugnaden for å forhindre at koronaviruset brer seg, og at mennesker i risikosonen blir smittet.

🔗 Last ned hele brevet som pdf.

  • 21. april: fjernet "evt." i setningen "Menighetene må selv gjøre sine vurderinger, evt. i dialog med kommuneoverlege/bydelsoverlege eller andre lokale myndigheter."
  • 24. mars: den siste oppdateringen med informasjon til arbeidsgivere.
  • 16. mars: Hovedkontoret oppretter kriseteam.
  • 15. mars: Andakt av synodeformann Jarle Skulleud publisert på frikirken.no.
  • 13. mars: Frikirkens synodeformenn skriver brev til menighetene.
  • 12: mars: I tråd med regjeringens anbefalinger, avlyste Frikirken gudstjenester og andre samlinger fram til 26. mars.
  • 10. mars: Denne siden ble opprettet med smittevernråd og lenker til Helsediektoratet. Rådene er siden flyttet til egen tiltaksside.