2020-03-10-7-fokus-korona-utxt

Frikirken og koronaviruset

Norges Kristne Råd har kommet med oppdaterte råd i koronasituasjonen og deler noen gode verktøy.

kun-logoI en e-post til medlemskirkene, minner generalsekretær Erhard Hermansen om å praktisere smittevernveilederne. Norges Kristne Råd deler også to ressurser det kan være nyttig for Frikirkens menigheter å se nærmere på.

Den ene er en «Risikovurdering av arrangementer» utarbeidet av Metodistkirken. Den kan brukes i vurderingen av om et arrangement kan gjennomføres.

Den andre er en tipsliste utarbeidet av Misjonskirken Ung, "10 tips for trygge og smittefrie samlinger for barn og unge". Førstetipset er Gjennomfør når du kan. "Gjør du jobben med forebyggende tiltak for godt smittevern i forkant kan du gjennomføre aktiviteter og samlinger for barn og unge med god samvittighet." Tipslisten kan lastes ned fra Norges Kristne Råds nettside.

🔗 Gå til Norges Kristne Råds nettside med koronainformasjon

Fortløpende oppdateringer

På denne siden legges fortløpende ut det Frikirken gjør av tiltak i forbindelse med krisen. Det nyeste legges øverst. På Budbærerens nettside postes artikler fortløpende. Info på begge nettsidene lenkes fra Frikirkens facebookside. Frikirkens ansatte kan også følge med på det som postes på Facebookgruppen "Ansatte i Frikirken - tips & info".

🔗 Gå til Folkehelseinstituttets hovedside om sykdommen.
🔗 Lenke til artikkel om tiltak og råd om smittevern for Frikirkens menigheter.
🔗 Lenke til Jarle Skulleruds videoandakt 15. mars.
🔗 Lenke til budbareren.no.
🔗 Lenke til Facebook-siden "Frikirken i Norge".

Kriseteam

Frikirken har et kriseteam som møtes regelmessig for fortløpende vurderinger og koordinering av tiltak og informasjon. Teamet består av synodeformann Jarle Skullerud, FriBU-leder Håvard Haugland, kommunikasjonsansvarlig Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek og daglig leder på Frikirkens hovedkontor Marit Ecklo Brevik.

Kriseteamet informerer på egen side her på frikirken.no.

🔗 Gå til kriseteamets infoside.

Konfirmantleir på Evja skapte overskrifter

En konfirmantleir på Evje kom i medienes søkelys 5. og 6. august 2020. Flere norske aviser, deriblant VG, skrev om at en av deltakerne var blitt testet for korona og oppdaterte senere saken med opplysning om at testen var negativ.

Frikirken har hele tiden forholdt seg til myndighetenes anbefalinger mht smittevern. Noen menigheter har opplevd situasjoner med smitte og har fulgt de retningslinjene som var på tidspunktet for hendelsen.

Tips til Frikirkens arbeidstakere og arbeidsgivere

Arbeidsgivere rådes til å oppsøke Virkes nettsider. Der finner man nyttig informasjon som raskt blir oppdatert ettersom nye regler og retningslinjer kommer til. 

🔗 Lenke til Virkes nettside

Behov for fleksibilitet

Ansatte skal fortsatt jobbe det antallet timer de skal iht. stillingsprosenten de er ansatt i. Mange vil imidlertid ha behov for fleksibilitet for å få kabalen til å gå opp. Noen har barn som er hjemme fra barnehage/skole, og noen har familiemedlemmer som trenger ekstra oppfølging. Gjensidig fleksibilitet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er nødvendig i denne unntakstilstanden. Ansatte med barn under 12 år kan ha behov for omsorgsdager i forbindelse med at barnehager/skoler er stengt. NAV har god informasjon om dette.

🔗 Gå til NAVs informasjon om omsorgsdager

Tett dialog

Frikirkens hovedkontor oppfordrer til tett dialog mellom arbeidsgivere og ansatte i menighetene under koronaepidemien. Snakk sammen om hvordan jobbene skal gjøres, hva som skal prioriteres og hvordan menigheten og menighetsmedlemmene skal følges opp. Situasjonen gir mange utfordringer, men den skaper også et mulighetsrom, internt i menigheten og utad i lokalsamfunnet. Mange kan få jobbet med ting som det ellers er vanskelig å finne nok tid til, enten det er strategisk arbeid eller konkrete oppgaver som f.eks. rutiner for HMS, personvern og arkivering.

Mange menigheter i Frikirken jobber annerledes og kreativt nå. Hovedkontoret mottar gjerne gode ideer som vi kan videreformidle til de andre menighetene.

🔗 Send oss e-post med tips

Redusert arbeidstid eller pålagt arbeid

Dersom noen ønsker redusert arbeidstid i en periode, kan man søke arbeidsgiver om det. For øvrig kan arbeidsgiver pålegge ansatte arbeidsoppgaver som man normalt ikke har, samt kreve presserende oppgaver utført utenom ordinær arbeidstid. Dette faller innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Permittering av ansatte

Som arbeidsgivere har vi et ansvar for å forsøke å legge til rette, slik at våre ansatte fortsatt kan stå i jobb, helt eller delvis. Eldsterådene må gjøre nøye overveielser før man eventuelt går til permitteringer. Dersom menigheten ikke kan sysselsette den/de ansatte på en økonomisk forsvarlig måte, eller menigheten i så stor grad mister inntektene at man ikke lenger kan bære lønnskostnadene, er permitteringer kanskje eneste løsning. Se Virkes nettsider for viktig og nødvendig informasjon. Simployer (tidligere Infotjenester) har også nyttig informasjon.

🔗 Lenke til Virkes informasjon om permittering
🔗 Lenke til Simployers side om permittering.

Brev fra synodeformennene, 13. mars 2020

Kjære menigheter og hver enkelt i Frikirken

Nå er landet vårt satt i en helt spesiell situasjon, der vi som menigheter og enkeltpersoner står sammen med andre samfunnsaktører i den store dugnaden for å forhindre at koronaviruset brer seg, og at mennesker i risikosonen blir smittet.

🔗 Last ned hele brevet som pdf.

  • 6. august: leir-nyheten og restrukturering av innholdet på siden.
  • 21. april: fjernet "evt." i setningen "Menighetene må selv gjøre sine vurderinger, evt. i dialog med kommuneoverlege/bydelsoverlege eller andre lokale myndigheter."
  • 24. mars: den siste oppdateringen med informasjon til arbeidsgivere.
  • 16. mars: Hovedkontoret oppretter kriseteam.
  • 15. mars: Andakt av synodeformann Jarle Skulleud publisert på frikirken.no.
  • 13. mars: Frikirkens synodeformenn skriver brev til menighetene.
  • 12: mars: I tråd med regjeringens anbefalinger, avlyste Frikirken gudstjenester og andre samlinger fram til 26. mars.
  • 10. mars: Denne siden ble opprettet med smittevernråd og lenker til Helsediektoratet. Rådene er siden flyttet til egen tiltaksside.