Tiltak mot koronaviruset

Alle Frikirkens gudstjenester er avlyst fram til 26. mars 2020.

Hovedkontorets drift går som normalt, men som hjemmekontor for alle ansatte.

Finn informasjon og råd

Folkehelseinstituttet har flere nettsider med råd og informasjon. Disse oppdateres jevnlig. UD gir også reiseråd. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) har oppdaterte råd, som også kan sjekkes.

🔗 Gå til Folkehelseinstituttets hovedside om sykdommen.
🔗 Gå til Folkehelseinstituttets side med råd for å unngå smitte.
🔗 Gå til anbefalinger fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA).

🔗 Last ned plakat fra Folkehelseinstituttet: forebygge smitte.
🔗 Last ned plakat fra Folkehelseinstituttet: Håndvask.

Sårbare grupper

Vi vet at eldre og folk med nedsatt almenntilstand er særlig sårbare om de rammes av smitten. Tenk derfor gjennom i hvilken grad dere gjennomfører arrangement eller f.eks. sykebesøk i private hjem.

Tiltak i forbindelse med gudstjenester og større samlinger

Per 13. mars 2020 er alle gudstjenester avlyst fram til 26. mars. Når det igjen er aktuelt å arrangere gudstjenester, ungdomsarrangement, eldretreff eller andre samlinger, ber vi Frikirkens menigheter om i hvert enkelt tilfelle gjøre en risikoanalyse og vurdere sårbarheten for deres ansatte, medlemmer og besøkende. Lag så en enkel handlingsplan:

  • Hvilke typer arrangementer innebærer en høy grad av risiko?
  • Når vil dere sette fristen for avlysning?
  • Hvem tar beslutning om kanselleringer eller endringer i programmet?
  • Hvordan informere menigheten om deres vurderinger, og deres beslutninger?

2020 er fra nå av året vi ikke håndhilser på hverandre. Dette vil i alle fall være anbefalingen i forbindelse med gudstjenester og andre arrangement i lang tid framover. Dette gjelder også ved en eventuell fredshilsen i gudstjenesten.

Personer som føler seg syke oppfordres til å holde seg hjemme.

Nattverd

  • Intinksjon (dypping i én stor kalk) bør ikke forekomme – bruk særkalker. (Menigheter som ikke har dette, anbefales få tak i små plastbeger el)
  • Hvis man har holdere med mange små beger i, kan man fjerne noen beger slik at det er god avstand mellom begrene, det vil antakelig si i annethvert hull, - slik at ingen berører annet enn sitt eget beger.
  • Den som forretter vasker hendene synlig i sprit. Det gjør også de som deler ut brød,- og gir brødbiten/ oblaten til hver enkelt som kommer fram, slik at ikke deltakerne berører annet enn sin egen brødbit/ oblat. 
  • Vær bevisst på hvilken hånd man deler ut med, slik at hvis man skal lyse velsignelse over små barn, så brukes den andre hånden til dette.
  • Det informeres ordentlig om alle disse tiltakene før nattverden. 

Servering

Det anbefales å ha enkel kirkekaffe, for eksempel servering av kaffe der kaffen blir servert av et fåtall personer (slik at ikke hver tar selv), og gjerne vurdere å kutte alt av kake eller annet som mange kan komme borti. Ispinner, twist og andre innpakkede ting er å foretrekke.

I det offentlige og i større virksomheter har en flere steder anbefalt én meters avstand både i benkerader og ved spisebord.