Sak 7 Andre meldinger

Synoden skal behandle treårsmeldinger fra utvalg og styrer de har oppnevnt, og godkjenne disse. I tillegg får synoden treårsmelding fra FriBU til orientering.

Synoden skal følge med på driften til våre utvalg og institusjoner, og godkjenne deres handlinger i perioden.

Disse sakene behandles som en fast sak på synodemøtene.

Komiteens kommentarer
Ev. benkeforslag

 1. Forfatningsutvalget
  Forslag til vedtak:
  Forfatningsutvalgets treårsmelding godkjennes.
   
 2. Fordelingsutvalget
  Forslag til vedtak:
  Fordelingsutvalgets treårsmelding godkjennes.
   
 3. Lønnsutvalget
  Forslag til vedtak:
  Lønnsutvalgets treårsmelding godkjennes.
   
 4. FriBU
  Forslag til vedtak:
  FriBUs treårsmelding tas til orientering.
   
 5. Stavern folkehøyskole
  Forslag til vedtak:
  Stavern folkehøyskoles treårsmelding godkjennes.
   
 6. Nordtun HelseRehab
  Forslag til vedtak:
  Nordtun HelseRehabs treårsmelding tas til orientering.

Den endelige vedtaksformuleringen.