Sak 5 Økonomiplaner 2024-2027

Saken fremmes av synodestyret

Iht. reglement for synodemøtet skal synodestyret, som er ansvarlig for økonomistyringen, rapportere på målsetning og strategi til synoden.

 

Komiteens kommentarer
Ev. benkeforslag


 

Økonomiplaner for 2024-2027 tas til orientering.

Den endelige vedtaksformuleringen.