Sak 3 Regnskap 2021–2023

Saken fremmes av synodestyret

Iht. reglement for synodemøtet skal meldinger, budsjetter og regnskap fra synodens fellesarbeid, virkegrener og organer behandles av synoden. 

Komiteens kommentarer
Ev. benkeforslag

Regnskap for 2021-2023 tas til orientering.

Den endelige vedtaksformuleringen.