Sak 1 Synodestyrets treårsmelding 2021 –2024

Saken fremmes av synodestyret

Iht. reglement for synodemøtet skal synodestyrets treårsmelding behandles av synoden. 

Komiteens kommentarer
Ev. benkeforslag

 

Synodestyrets treårsmelding godkjennes.
Synodestyrets handlinger godkjennes.

 

Den endelige vedtaksformuleringen.