1uten-navn-(plakat-(liggende))-(817-×-460 px)-(1)

Synodekandidater til valg

Erhard Hermansen (50) og Tor Erling Fagermoen (51) er kandidater når Frikirken i juni skal velge ny synodeleder. Les hva de to kandidatene svarer på spørsmålene som stilles alle kandidater til synodestyret.

Til sommeren skal Frikirken velge ny synodeleder. Kandidatene som står til valg, er Erhard Hermansen (50) og Tor Erling Fagermoen (51). Den Evangelisk Lutherske Frikirke avholder sitt 115. ordinære synodemøte (generalforsamling) i Oslo 06.-09. juni. 

Erhard Hermansen er generalsekretær i Norges Kristne Råd (NKR), og har bakgrunn fra Frikirken, blant annet som pastor og tilsynsmann. Tor Erling Fagermoen er hovedpastor i Bergen Frikirke, og har bakgrunn fra blant annet IFES Europe og Laget. 

Les hva de to kandidatene svarer på spørsmålene som stilles alle kandidater til synodestyret.