Misjonskonferanse

Fredag 17. - lørdag 18. januar var representanter fra presbyterier, synodestyret, FriBU-styret og tilsynsmennene i Frikirken samlet til misjonskonferanse.

Strategisamlingen var for oppnevnte representanter fra hvert presbyterium, synodestyret, FriBU-styret og tilsynsmennene i Frikirken. Hvert presbyterium oppnevnte 10 representanter, minst 40% av hvert kjønn, og 40% under 40 år. 

Strategisamlingen drøftet innspill og innstillinger fra misjonsutvalget, ut fra vedtak i synodemøtet i 2017.

🔗 Lenke til "Mandat for Frikirkens misjonsutvalg" (Word-fil).

🔗 Lenke til "Det uferdige oppdraget (pdf).

Tid og sted

17. - 18. januar 2020 på Scandic Gardermoen, Jessheimvegen 467, 2060 Gardermoen.

Program

12.00 Lunsj

13.00 Plenumssamling
Innledning ved Terje: Frikirkens misjon – historisk riss – dagens misjonsutfordring
Glimt fra våre misjonsfelt       

14.00 Kort informasjon om misjonsutvalgets arbeid
Samtale i grupper og plenum
Innledning til hvert tema

19.00 Middag

20.00 Inspirasjonssamling – lovsang, bønn, undervisning
Undervisning ved Geir Øystein Andersen – Husmenighet og disippelskap fra et norsk perspektiv
Vitnesbyrd fra vårt internasjonale arbeid

-----------

08.00 Frokost

09.00 Lovsang – bønn – undervisning
Undervisning ved Knut Ola og Erling - Husmenighet og disippelskap på misjonsfeltene

10.00 Pause

10.15 Samtale i grupper og plenum

12.15 Avslutningssamling med oppsummering og inspirasjon

13.00 Lunsj

14.00 Avreise