2020-03-30-visjon-avlyst-fokus-small

Visjon 2020 avlyst

Synodestyret gjorde 28. mars vedtak om å avlyse årets Visjon i Stavern grunnet koronapandemien.

- Det har vært en vanskelig avgjørelse, men etter å har rådført oss med Visjonskomiteen, FriBU og lederteamet på hovedkontoret, ble vi i helga enige om at det er riktig å avlyse nå. Årsaken til at avlysningen skjer nå, er hensynet til alt forberedelsesarbeidet som skal skje de neste ukene og avtaler som må tegnes eller kanselleres for å hindre for store økonomiske konsekvenser. Vi mener også det er lite sannsynlig at vi har et bedre grunnlag for å vurdere nødvendigheten av en avlysning i siste halvdel av april. Derfor har vi ikke sett noen grunn til å vente med avgjørelsen, sier synodeformann Jarle Skullerud.

- Vi forstår at avlysninger av større sommerarrangement vil ramme vår egen folkehøyskole i Stavern økonomisk. Samtidig håper vi at tidlig avklaring vil hjelpe skolen med å gjøre nødvendige grep for å kunne dempe tapene mest mulig.

Det blir rart med en sommer uten Visjon, men vi håper på rekordmange deltakere når vi møtes igjen til Visjon i 2021, fortsatt under temaet «SENDT», sier Frikirkens øverste leder, Jarle Skullerud.