Rune Tobiassen (til høyre) i samtale med daværende leder av FriMat, Steinar Voreland. (Arkivfoto: Torstein Øen, Fædrelandsvennen).

Vedtok FriMat-støtte

FriMat er Frikirkens matutdelingsprogram for mennesker som trenger hjelp, der stadig flere menigheter er engasjert. Synodestyret har satt av penger til en prosjektstilling for å styrke og videreutvikle arbeidet.

– Vi trenger en som har lyst til å lede Frikirken i en enda mer diakonal retning med FriMat som et egnet redskap, sier Rune Tobiassen, initiativtaker og styreleder i FriMat Norge. Han oppfordrer til å ta kontakt, dersom du kjenner at du vil være med på dette. 

– Det er lagt inn midler til en toårig 50% stilling, som foreløpig ikke er besatt.

I det avtroppende synodestyrets vedtak fra tidligere i år, heter det at «Synodestyret er glad for det gode diakonale arbeidet som drives gjennom FriMat. For å styrke og videreutvikle arbeidet bevilger Frikirken kr 700 000 til en toårig prosjektstilling i FriMat.»

Les i magasinet VEIEN om FriMat-arbeidet i Oslo Østre, Mortensrud og Lørenskog frikirker