Tid for å søke studier?

Tønsberg Bibelskole, Stavern folkehøyskole, Kristen Videregående skole Nordland, Kristiansand folkehøgskole, Gå Ut Senteret og NLA Høgskolen er skoler med spennende studietilbud, og har til felles at de er hel-, deleid eller er tilknyttet Frikirken.

Frikirken har vært deleier av NLA Høgskolen siden 2013. Skolen har et kristent verdigrunnlag og tilbyr utdanning, uansett livssyn. NLA Høgskolen er lokalisert i Bergen, Kristiansand og Oslo.

Skolen i Bergen tilbyr studier innen blant annet lærerutdanning, interkulturell forståelse, kristendom og teologi, pedagogikk og idrett. I Kristiansand tilbys studier innen økonomi og administrasjon, journalistikk, kommunikasjon, livssyn og interkulturell kommunikasjon. Skolen i Oslo tilbyr studier innen lærerutdanning, musikk, teologi, ledelse, økonomi og administrasjon.

Sjekk også ut hjemmesidene til Tønsberg Bibelskole, Stavern folkehøyskole, Kristen Videregående skole NordlandKristiansand folkehøgskole og Gå Ut Senteret, som har til felles med NLA Høgskolen at de er hel-, deleid eller er tilknyttet Frikirken.

Tønsberg Bibelskole er eid av Tønsberg Frikirke, og har som en av sine målsettinger å være en ressurs for menighetene i Frikirken. Skolen har linjetilbudene Explore + og Lær & Led, og tar opp elever fortløpende fra 1. oktober og frem til skolestart.

Stavern folkehøyskole er heleid av Frikirken og ble startet i 1921 som Fredtun Frikirkens ungdomsskole. Folkehøgskolene har ikke søknadsfrister, og tar imot søknader hele året. De starter elevopptak fra 1. februar. Stavern folkehøyskole har blant annet linjetilbudene Artistutvikling, Band Vokal Studio, Blålys 112, Blålys 113, Flylinja, Golf og H20 Vannsport.

Kristiansand folkehøgskole tilbyr linjer som Tropisk seilas, hav og fjell, Surf, seil & topptur, Helse, psykologi og velvære, Klatring, dykk & surf, Dyr & natur m/safari og Stipendiat - JC Trainee.   

Kristen Videregående skole Nordland (KVN) tar opp elever fra hele landet, og fram til søknadsfristen 1. mars søker man på samme måte som til en offentlig videregående skole.

Frikirken og Gå Ut Senteret (GUS) signerte en samarbeidsavtale i februar i år. Skolen ligger i Trondheim og er eid av Normisjon. Frikirkens utsendinger har tidligere brukt skolen til misjonærkurs. GUS tilbyr linjene Global disippel, Faith in action, Bare Bibel og Tjeneste og Ledelse. Skolen tar fortløpende imot søknader.