Frem mot synodemøtet

Det er opprettet en egen nettside, som viser saksgangen frem mot synodemøtet 2021.

Før synodemøtet som finner sted i Drammen 3.-6. juni neste år, er noen saker sendt til menighetsbehandling.
En egen nettside viser saksgangen frem mot synodemøtet 2021.
Medlemmer av Frikirken kan logge seg inn og lese synodesakene, ved å be sin pastor eller sitt lokale menighetskontor om brukernavn og passord. 

🔗 Gå til siden for synodemøtet 2021