Sak 14 Valg

Saken fremmes av valgkomiteen

Iht. reglement for synodemøtet skal synoden behandle valg av leder, nestleder, styremedlemmer og vararepresentanter til synodestyret, leder og medlemmer til synodens forfatningsutvalg, andre styrer og råd, samt representanter til synoderådet, etter forslag fra valgkomiteen.

Komiteens kommentarer
Ev. benkeforslag

Den endelige vedtaksformuleringen.