Solidaritetsmarkering for Ukraina

Det er ett år siden Russland invaderte Ukraina. Hva kan vi som kirker gjøre i den forbindelse? Det skjer en rekke markeringer i anledning ettårsdagen, og Norges Kristne Råd oppfordrer til bønn for Ukraina på søndagens gudstjeneste.

Norges Kristne Råd (NKR) sine hjemmesider, ligger følgende oversikt over markeringer i anledning etterårdagen for invasjonen i Ukraina: 

1. Fredsbønn i Trefoldighetskirken i Oslo, 24.2. kl. 15.00

Klokken 15.00 på fredag 24. februar blir det avholdt en økumenisk fredsbønn i Trefoldighetskirken i anledning ettårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina. Etter fredsbønnen serverer Norske kvinners sanitetsforening i Oslo ukrainsk suppe. Deretter er det mulig å gå til Eidsvoll plass, hvor det skal være en solidaritetsmarkering og fakkeltog kl. 17. Les mer HER: Fredsbønn for Ukraina i Trefolighetskirken

2. Den store solidaritetsmarkeringen for Ukraina, 24.2. k. 17.00 på Eidsvolls plass

Det er Den ukrainske ambassaden i Norge, Den ukrainske forening i Norge og Norsk-ukrainsk venneforening som inviterer til en nasjonal tverrpolitisk markering for å vise samhold og styrke i vår støtte til Ukraina. Norges Kristne Råd støtter markeringen. Det vil arrangeres støttemarkeringer over hele verden og på rundt 65 steder i Norge – fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør – under hashtagen #UniteWithUkraine. Vi vil oppfordre menighetene lokalt til å støtte om om disse. Les mer HER: Norge står sammen med Ukraina – Solidaritetsmarkering i Oslo – 365

3Gudstjenesten 26.2.

I gudstjenesten 26.2. oppfordrer vi dere til å be konkret for Ukraina, og vi foreslår denne bønnen brukt over hele landet. Det er den samme bønnen som bes under fredsbønnen i Trefoldighet.

Gode Gud, vi vender oss til deg i bønn,

i bønn om rettferdig fred i Ukraina.

Krigen er brutal. Mange mennesker lider og er drevet på flukt. 

Livets Gud, vi ber for barn og unge som lever i frykt, 

for alle som har mistet sine hjem, 

for den som er såret og har mistet noen de var glade i, 

for alle som arbeider for en fredelig løsning, 

for den som er nedbrutt og ikke ser håp for morgendagen.  

Fredens Gud, led verdens ledere inn på fredens vei, 

Gi vilje og visdom til fred,  

Gi trøst til sørgende og håp til alle. 
La ditt rike komme. Amen. 

Vi har også lagt ut en enkel liturgi for «Fredsbønn med lystenning for Ukraina» på våre nettsider, se RESSURSSIDEN

4. Behovet for humanitær bistand er fortsatt stor, og vil være det lenge

Vi oppfordre alle til å bidra ved å gi solide gaver gjennom hjelpeorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Caritas, Frelsesarmeen, Pinsebevegelsen, ADRA m.fl. Dere kan lese mer bl.a her Kirkens Nødhjelp med livsviktig hjelp til Ukraina. Det Norske Bibelselskap bidrar også aktivt gjennom Det Ukrainske Bibelselskapet til distribusjon av mat, medisiner med mer, – i tillegg til at behovet for bibler er stort. Les mer på Bibelselskapets sider

5. Til slutt: 

I forbindelse med nordisk økumeniske møte som ble avholdt på Sundvolden for to uker siden, vedtok vi følgende uttalelse. Les den HER: Felles nordisk økumenisk uttalelse om krigen i Ukraina