Program og talere

Programmet for Visjon 2019 er under utarbeidelse. Hans Johan Sagrusten, Siri Iversen og den etiopiske pastoren Dr. Gemechis Buba kommer som hovedtalere.

Festivalkonseptet videreføres, med parallelle samlinger i Stavernhallen og i Tunet på Fredtun og eget opplegg for barn og ungdommer.