Program og talere

Programmet for Visjon 2019 er innholdsrikt og variert. Det skjer mye både i Tunet og i Stavernhallen. Bibelen vil bli brukt – rikelig.

Tillegg og endringer i programmet vil bli satt inn fortløpende.

Onsdag 17. juli

12.00 Festivalkontoret åpner
16.00 Registrering til UngVisjon og Tweensfest
16.30 Middag
18.00 Åpningsmøte med Hits for Alle
20.00 Kveldsmøte i Stavernhallen med Siri Iversen
20.00 Sofaprat i Tunet med Egil Elling Ellingsen og musikalske innslag.

Torsdag 18. Juli

08.00 Frokost
09.00 FRIK morgensamling i Stavernhallen
10.00 UngVisjon 5-12 år morgensamling og påfølgende aktiviteter
10.00 Ung-Visjon 2-4 år morgensamling og påfølgende aktiviteter
10.30 Formiddagsmøte i Stavernhallen med Siri Iversen
12.30 Lunsj
14.00 Aktiviteter i Tunet
15.00 Seminarer
- Egil Elling Ellingsen: ”Små ting gjort i kjærlighet – om Godhetens mulighet”
- Gemechis Buba: Disippelliv 1
16.30 Middag
18.00 Hits for Alle
18.00 Bibeltime ved Alf Petter Hammersmark (Jakobs brev)
20.00 Sofaprat i Tunet med Mari og Yngve Kolltveit og musikalske innslag.
20.00 Kveldsmøte i Stavernhallen med Gemechis Buba

Fredag 19. juli

08.00 Frokost
09.00 FRIK morgensamling i Stavernhallen
10.00 UngVisjon 5-12 år morgensamling og påfølgende aktiviteter
10.00 Ung-Visjon 2-4 år morgensamling og påfølgende aktiviteter
10.30 Formiddagsmøte i Stavernhallen med Gemechis Buba
12.30 Lunsj
14.00 Aktiviteter i Tunet: IKKE GJØR DETTE HJEMME m/Frode Skjold og vennene hans
15.00 Seminar
- Alexis Lundh: Seksualitet og sosiale medier
- Gemechis Buba: Disippelliv 2
16.30 Middag
18.00 Hits for Alle
18.00 Bibeltime ved Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad
20.00 Lisbeth Jølstad fremfører utdrag fra Markusevangeliet og musikalske innslag i Tunet.
20.00 Kveldsmøte i Stavernhallen med Hanne Marie Moi
22.00 Quiz i Tunet

Lørdag 20. juli

08.00 Frokost
09.00 FRIK morgensamling i Stavernhallen
​10.00 UngVisjon 5-12 år morgensamling og påfølgende aktiviteter
10.00 Ung-Visjon 2-4 år morgensamling og påfølgende aktiviteter
10.30 Formiddagsmøte i Stavernhallen med Hans Johan Sagrusten
12.30 Lunsj
14.00 Misjonslørdag
16.30 Middag
18.00 Hits for Alle
18.00 Bibeltime ved Hans Johan Sagrusten
20.00 Kveldsmøte i Stavernhallen med Thore Søvik
20.00 Konsert med Martin Wikstøl i tunet.

Søndag 21. juli

08.00 Frokost
11.00 Gudstjeneste. Hans Johan Sagrusten, Nattverd
13.00 Middag

Talere

1x1shsmall-siri-iversen

Siri Iversen

Pastor i Flekkerøy misjonskirke

Taler på kveldsmøtet onsdag kl 20 og på formiddagsmøte torsdag 10.30.

1x1shsmall-thore_sovik

Thore Søvik

Ungdomspastor i Lyngdal frikirke

Taler på kveldsmøtet lørdag kl 20.

1x1shsmall-hanne-marie

Hanne Marie Moi

Nettverksleder Østfold, FriBU og ungdomsarbeider i Greåker frikirke

Taler på kveldsmøte fredag kl 20. Hanne Marie leder FRIK festivalen.

1x1shsmall-hans-johan-sagrusten

Hans Johan Sagrusten

Bibelbrukskonsulent i Bibelselskapet

Taler på formiddagsmøte lørdag kl 10.30 og på gudstjenesten søndag. Lørdag har han bibeltime kl. 18.

1x1shsmall-egil-elling-ellingsen

Egil Elling Ellingsen

Rektor på Acta, IMI-kirkens bibelskole i Stavanger

Sofaprat i Tunet onsdag kl. 20. Seminar torsdag kl 15: ”Små ting gjort i kjærlighet – om Godhetens mulighet”.