Presentasjon av talerne

Kjetil Gilberg
Øystein Gjerme
Britt Solveig Spilde
Rune Tobiassen
Anne Mari Schiager Topland
Thore Søvik

Onsdag 18. juli

12.00 Festivalkontoret åpner
16.00 Registrering UngVisjon og FRIK festivalen
16.30 Middag
18.00 Åpningsmøte med Hits for Alle
19.00 Familiebønnevandring (– 20.00)
20.00 Kveldsmøte i Stavernhallen med Øystein Gjerme
21.00 Konsert med Garness i Tunet

Hopp til oversikten øverst på siden.

gjermeoystein_1x1_webØystein Gjerme er pastor i Salt-kirken i Bergen. Han er en kjent taler, som også har gjestet Visjon før, i 2016. Gjerme taler på åpningsmøtet og har seminaret "Bro til tro" sammen med sin kone Gina torsdag kl. 15.

Torsdag 19. juli

08.00 Frokost
09.00 FRIK morgensamling i Stavernhallen (– 09.45)
10.00 UngVisjon 5-12 år morgensamling og påfølgende aktiviteter i Stavernhallen
10.00 Ung-Visjon 2-4 år morgensamling og påfølgende aktiviteter i Teatersalen
10.30 Formiddagsmøte i Stavernhallen med Anne Mari S. Topland
12.30 Lunsj
14.00 Aktiviteter i Tunet
15.00 Seminarer
         - Målrettet liv for å vinne Jesusetterfølgere Del 1 - Frikirkens Midtøsten-team (i Teatersalen)
         - Bro til tro - Øystein og Gina Gjerme (i Foredragssalen)
         - Brekker vi nakken, eller lever vi et liv med hensikt? - Mari og Yngve Kolltveit (i Stuene)
         - Discovery Bible Study Del 1 - Frikirkens Midtøsten-team (Klasserom, Vestly)
16.30 Middag
17.00 TweensFEST
18.00 Hits for Alle
18.00 Bibeltime ved Halvard Myhren «Troshistorier og gudsbilder» (i Stuene)
19.00 Familiebønnevandring (– 20.00)
20.00 Kveldsmøte i Stavernhallen med Gina Gjerme
20.30 Bokbad i Tunet med Kjetil Gilberg og Anne Mari Schiager Topland
21.00 Konsert med Avocale i Tunet.

Hopp til oversikten øverst på siden.

toplandannemari_1x1_webAnne Mari Schager Topland er pastor i Arendal frikirke. Hun har vært misjonær i Japan i en rekke år og er nestformann i synodestyret (Frikirkens hovedstyre).

 

gjermegina_1x1_webGina Gjerme jobber i nærings-livet, er mor til tre, og pastor i menigheten Salt i Bergen sammen med sin mann Øystein. Hun formidler det å dele tro i hverdagen, med levende fortellinger fra eget liv.

Fredag 20.juli

08.00 Frokost
09.00 FRIK morgensamling i Stavernhallen (– 09.45)
10.00 UngVisjon 5-12 år morgensamling og påfølgende aktiviteter i Stavernhallen
10.00 Ung-Visjon 2-4 år morgensamling og påfølgende aktiviteter i Teatersalen
10.30 Formiddagsmøte i Stavernhallen med Kjetil Gilberg
12.30 Lunsj
14.00 Aktiviteter i Tunet. Trylleshow med Alexander Haugaas.
15.00 Seminarer 
         - Målrettet liv for å vinne Jesusetterfølgere Del 2 - Frikirkens Midtøsten-team (i Teatersalen)
         - Grill en kristen - Rune Tobiassen (Foredragssalen)
         - Gudsbilder - Else Birigit B. Strand (Stuene i Hovedbygget)
         - Discovery Bible Study Del 2 - Frikirkens Midtøsten-team (Teatersalen)
16.30 Middag
18.00 Hits for Alle
18.00 Bibeltime ved Halvard Myhren, «Troshistorier og gudsbilder»
19.00 Familiebønnevandring (– 20.00)
20.00 Kveldsmøte i Stavernhallen med Britt Solveig Spilde
21.00 Konsert med Maria Merete Trøen og Stian Tveit med påfølgende quiz i Tunet
22.00 Konsert med Seven days in Alaska i Stavernhallen

Hopp til oversikten øverst på siden.

gilbergkjetil_1x1_webKjetil Gilberg er pastor i Kraftverket menighet i Oslo. Han er fast spaltist i Vårt Land og mye brukt som taler på tvers av kirker og kirkesamfunn. Gilberg er en usedvanlig formidler av livets store spørsmål. Han ga i fjor høst ut boka ‘Det skinner gjennom’, som har gitt tema til årets Visjon.

 

spildebrittsolveig_1x1_webBritt Solveig Spilde er kjent fra fjorårets Visjon. Hun arbeider i Ungdom i Oppdrag. Der leder hun Mission Europe, som blant annet jobber med menighetsplantinger i Europa. I tillegg leder hun menighetsplantingen 2.42 i Skien.

Lørdag 21.juli

08.00 Frokost
09.00 FRIK morgensamling i Stavernhallen (– 09.45)
10.00 UngVisjon 5-12 år morgensamling og påfølgende aktiviteter i Stavernhallen
10.00 Ung-Visjon 2-4 år morgensamling og påfølgende aktiviteter i Teatersalen
10.30 Formiddagsmøte i Stavernhallen med Martha fra Midtøsten
12.30 Lunsj
14.00 Misjonslørdag
16.30 Middag
18.00 Hits for Alle
19.00 Familiebønnevandring (– 20.00)
20.00 Kveldsmøte i Stavernhallen med Thore Søvik
21.00 Reggaekonsert med Harald Eikeland & Small Pockets of Resistance. Quiz i Tunet etter konserten.

Hopp til oversikten øverst på siden.

Martha fra Midtøsten har et sterkt budskap fra et område der det betyr stor risiko bare å prate om Jesus. siluett-f

 

sovik-thore-1x1-sh-closeThore Søvik er en engasjert formidler som ungdom lett låner øre til. Til daglig er han ungdomspastor i Lyngdal frikirke.

Søndag 22.juli

08.00 Frokost
11.00 Gudstjeneste. Rune Tobiassen, Nattverd
13.00 Middag

Hopp til oversikten øverst på siden.

tobiassenrune_1x1_web

Rune Tobiassen, pastor i Østsida frikirke, taler på søndagens gudstjeneste. Fredag kl 15 har han seminaret "Grill en kristen". Rune brenner for trosforsvar, har skrevet masteroppgave i apologetikk, og stiller seg disponibel til å svare på alle innvendinger mot kristen tro. Han ønsker å gi ærlige svar på ærlige spørsmål.