Hannah Lina og Erland Wiecek Strømme, Jasbir Singh, Espen og Anne Mari Schiager Topland.

Planter fellesskap i Groruddalen

Stor-Oslos sju Frikirker er supplert med fellesskapsplanting i Groruddalen. Prosjektleder og nestleder i synoden Anne Mari Schiager Topland, flyttet inn i dalen med mannen sin i 2020 og rekrutterte et team bestående av «Grorudølinger» og tilflyttere til dalen.

Stor-Oslos sju Frikirker er supplert med fellesskapsplanting i Groruddalen. Groruddalen er et spennende og mangfoldig område med 140 000 mennesker fra 150 nasjonaliteter. Selv om dalen kanskje er mest kjent for slagsidene; sosiale, ­økonomiske og kulturelle utfordringer, betyr Grorud «fruktbart område». Prosjektleder og nestleder i synoden Anne Mari Schiager Topland, flyttet inn i dalen med mannen sin i 2020 og rekrutterte et team bestående av «Grorudølinger» og tilflyttere til dalen.

– Synodeformannen og kona flyttet hit for å bli med, og et ungt, nygift par med hjerte for området etablere seg i en av de største drabantblokkene. Vi i plante-teamet drømmer om at det skal vokse fram et flerkulturelt nettverk av trygge og åpne hjem i Kristus for Groruddalen. Og at nye mennesker får møte Jesus, og et trygt fellesskap som utruster hverandre til hverdagslivet i nærmiljøet, sier Schiager Topland. Hun har initiert etablering av et økumenisk og flerkulturelt bønnefellesskap for menighetsledere i Groruddalen. Pastorer i migrantmenigheter, prester i den norske kirke og den katolske kirken, menighetsplantere fra frimenigheter og organisasjoner møtes jevnlig til fellesskap og bønn for dalen. Plante-teamet går menighetsplanterkurset M4 og blir framover fulgt opp av menighetsteamet ved Frikirkens hovedkontor og Ommund Rolfsen. 

– Vi tenker om husfellesskapsarbeidet at det vil være seintvoksende, men at det vil få ringvirkninger i enkeltmenneskers liv og i nabolagene. Og kanskje smitte andre til å forstå betydningen av å leve i eget nærmiljø, sier Schiager Topland. Hun oppfordrer til å ta kontakt på [email protected]  dersom du ønsker å gjøre noe liknende i ditt nærmiljø. Metodikken er ifølge prosjektlederen enkel: 

- Eat: De vi spiser sammen med, deler vi hverdagsliv med. Vi er åpne sammen om gleder, sorger og utfordringer. Pray: Vi er åpne for Gud i bønn og i hans ord, og ønsker å anvende det i hverdagen. Love: Vi bryr oss om nærmiljøet vi er en del av, ønsker å innlemme nye og plante flere fellesskap.