Unåddkonferansen samler 36 misjonsorganisasjoner fra hele landet i Bergen i oktober. Her fra konferansen i 2021.

Ny unåddkonferanse i oktober

Frikirken er medarrangør for Unåddkonferansen som finner sted i Bergen 27. - 28. oktober, og påmeldingen er i gang.

Konferansen som har fått overskriften "Med lidenskap for de som enda ikke har hørt", ble første gang arrangert høsten 2019. Siden har konferansen vokst, og hele 36 misjonsorganisasjoner står sammen om årets konferanse.

På konferansens hjemmeside står det å lese at "Unåddkonferansen er en nasjonal mobilisering for å bevisstgjøre og påminne kristne i Norge om vårt aller største og viktigste oppdrag, nemlig verdens unådde folkeslag. Ifølge Joshua Project finnes det i dag 3,3 milliarder (42%) mennesker som faller inn under gruppen unådde- og minst nådde folkeslag på jord. Samtidig så finnes det kun noen hundre folkegrupper med en viss størrelse som er totalt unådde. Oppdraget er derfor fullt mulig men det krever en klar bevisstgjøring, noe som oppfordrer og inspirerer til handling.

Norge har lange og gode misjonsrøtter og dette samarbeidet skal forsterke dette. Vi må opprettholde den gode misjonstradisjonen som vår nasjon har. Invitasjonene går i disse dager ut i stort omfang på mail til ledere, pastorer, ungdomsledere, misjonsledere i menigheter, bibelskoler og selvfølgelig også til misjonsorganisasjoner. Årets talere er Baraka og Devotha (Øst-Afrika, Operasjon Mobilisering), Duane Frasier (USA, Joshua Project) og Benjamin Dupte (India, IBRA Media Norge)".

For mer informasjon og påmelding, se konferansens hjemmeside.