(Illustrasjonsfoto: Unsplash).

Ny digitalrapportering til TONO

TONO har lansert en digital rapporteringstjeneste som skal benyttes til å rapportere musikk brukt i religiøse seremonier.

For rapportering av musikk brukt i gudstjenester har TONO nå en ny digital rapporteringstjeneste. 

🔗 Se informasjonsvideoen fra TONO som enkelt forklarer hvordan tjenesten fungerer
🔗 Last ned PDF av veilederen til rapporteringen her

Åndsverklovens slår fast at musikkverk kan framføres vederlagsfritt i religiøse seremonier, og TONO krever ikke inn betaling fra menigheter til slik musikkbruk. For at de som har skapt musikken likevel skal motta rimelig vederlag, overfører Kulturdepartementet midler til TONO årlig. Disse pengene fordeles til musikkskaperne basert på rapporter fra menigheter/trossamfunn/livssynsorganisasjoner. Man må derfor uansett TONO-rapportere musikk som brukes i seremonier.