insettelse-og-ordinasjon
Fra innsettelsen av Håkon Kringlebotn som barne- og familiepastor i Songdalen Frikirke. (Foto: Reidun Bilstad).

Ny barne- og familiepastor i Songdalen

Håkon Kringlebotn er ordinert og innsatt som barne- og familiepastor i menigheten, som satser sterkt på barn og unge familier,

- Songdalen Frikirke satser sterkt på barn og unge familier. Så sterkt at selv om de ikke har noen ansatt forstander, har de kalt og tilsatt barne- og familiepastor i full stilling, sier tilsynsmann i Søndre presbyterium, Jan Inge Ringsby.

Søndag 22. oktober ble Håkon Kringlebotn ordinert og innsatt i denne tjenesten.

- Han kommer fra en mangeårig tjeneste som kateket i Den norske kirke. Leder av eldsterådet Alf Birger Eikaas fungerer som ansvarlig forstander. Den nye pastoren ledet selv en stor gruppe musikere som bar fellessangen denne dagen, og både unge og voksne deltok i seremonien med skriftlesing og bønn. Ordinasjonsgudstjenesten markerte også starten på en uke med ordinært tilsyn i menigheten, og ble ledet av undertegnede, sier Ringsby.

Songdalen menighet er en bydelsmenighet i tidligere Songdalen kommune, men er nå en av sju menigheter i Kristiansand kommune.