NLA utvider til Trondheim

Fra høsten 2024 etablerer NLA et studiesenter i samarbeid med Gå Ut Senteret og Norkirken i Trondheim. Den første utdanningen som tilbys ved senteret blir en bachelor i praktisk teologi og ledelse.

Det treårige studieprogrammet gir kvalifikasjoner for stillinger som trosopplæringsleder og andre kirkelige posisjoner, og blir den eneste kristendomsfaglige utdanningen på universitets- og høyskolenivå i Trondheim, opplyser NLA Høgskolen på sin hjemmeside

Frikirken har en eierprosent i NLA Høgskolen og signerte i februar 2023 en samrabeidsavtale med Gå Ut Senteret. Les mer om bachelor i praktisk teologi og ledelse i Trondheim. Studiet har søknadsfrist 15. april.