Hamar Frikirke (bildet) er en av menighetene i Østre presbyterium. ( Arkivfoto).

Østre presbyterium søker tilsynsmann

Østre presbyterium søker ny tilsynsmann, med søknadsfrist 1. januar 2024. Se den fulle oversikten over ledige stillinger i Frikirken her.

Frikirken er delt inn i fire presbyterier (tilsynsområder): Nordre, Vestre, Søndre og Østre. Som tilsynsmann jobber man med å veilede og utvikle menigheter i Frikirken.

Østre presbyterium, som består av 30 menigheter spredt rundt på Østlandet, søker nå ny tilsynsmann.

Les mer om presbyteriene her.

Hægeland, Klepp, Kragerø, Risør og Levanger frikirker søker pastor, mens Songdalen og Halden søker ungdomsarbeidere.

Se hele oversikten over ledige stillinger her