Lørenskog Frikirke 50 år

Oppmøtet var stort da Lørenskog Frikirke markerte menighetens 50-årsjubileum søndag 14. januar. Flere av menighetens tidligere pastorer deltok, og de fremmøtte fikk være med på en historisk reise gjennom Sverre Haugestens fortelling. Lillian Haugesten Edsberg, Lørenskog Soul Children, samt Anne Kristin og Sven Aasmundtveit bidro med musikalske innslag.

Samtlige av menighetens tidligere pastorer var invitert, og de fleste av dem tok turen til Lørenskog Frikirke denne søndag ettermiddagen.

Menighetens første pastor, Halvard Myhren holdt tale innledningsvis om menneskets unike verdi, og pastor Arnfinn Løyning fra Oslo Østre Frikirke, menigheten som Lørenskog Frikirke er plantet fra, holdt andakt. Sverre Haugesten, som har vært medlem i menighetens 50 år, tok publikum med på en historisk reise.

"Menighetens fødselsdag er satt til den 6/1-1974, men det skjedde veldig mye før vi var der. Det hele startet ved at noen kom sammen i Lillestrøm i 1951, altså for 73 år siden. De tok kontakt med eldsterådet i Østre Frikirke i Oslo for å bli en del av denne menigheten, og de ble enige om å starte et «utpost arbeide» på Lillestrøm. Her var de i cirka fem år, for så å flytte virksomheten til Strømmen. I gjennomsnitt var de sju-åtte mennesker på samlingene så langt", innledet Haugesten sitt historiske tilbakeblikk, før han avsluttet med en beskrivelse av menighetens nåtid og et håp for framtiden:

"Etter hva jeg nå får opplyst, så består menigheten totalt av 146 medlemmer med smått og stort. Hva som ligger inn i framtiden for Lørenskog Frikirke vet vi jo ikke, men Gud hører bønn. Det er denne menigheten et bevis på. Derfor er mitt ønske og min utfordring til alle oss som er glade i denne menigheten, om å snakke med Gud i bønn hver dag, og be han fortsatt være med oss og lede alle skrittene vi skal ta framover".

Lillian Haugesten Edsberg, som har vokst opp i menigheten, bidro med sang. Det samme gjorde Lørenskog Soul Children og Anne Kristin og Sven Aasmundtveit. I tillegg bidro Paul Langlo og Jon Sverre Holten med det musikalske.

Per Nohre, som har vært eldste i menigheten i 38 år, ledet markeringen som ble avsluttet med en utvidet kirkekaffe.