Nesna kommune har, etter innspill fra næringslivet, bedt KVN om å starte utdanning innenfor havbruk. (Foto: KVN).

KVN starter havbruksutdanning

Kristen Videregående Skole Nordland (KVN) på Nesna har fått godkjenning av Utdanningsdirektoratet til å etablere et nytt utdanningsprogram på skolen, naturbruk med akvakultur, med 30 elevplasser. – Dette er en gladmelding for Nesna og Helgeland og vil være med å utvikle skolen på en spennende måte, opplyser rektor Finn Olav Konow.  

Skolen har fått godkjenning for programområdene vg1 naturbruk med akvakultur og vg2 akvakultur, og planlegger oppstart av studiet høsten 2025.  

Ifølge skolens hjemmeside er det Nesna kommune, som etter innspill fra næringslivet, har bedt KVN om å starte utdanning innenfor havbruk, Som omstillingskommune trenger kommunen flere arbeidsplasser. Havbruk er et av de sterkeste næringsområdene på Helgeland, men det er for få utdanningstilbud for ungdom som ønsker å gå inn i yrket. KVN er en viktig bedrift på Nesna, og har lang tradisjon for utdanning av høy kvalitet for ungdommer fra Helgeland. Skolen har inntak fra hele landet, og kan dermed være med å få ungdom til å flytte hit.  

Kristen Videregående skole Nordland (KVN) ble startet i 1991, og har blitt en naturlig del av skoletilbudet på Nesna og Ytre Helgeland. KVN er en frittstående skole som eies og drives av stiftelsen med samme navn. Bak stiftelsen står Frikirken, Normisjon og Det Norske Misjonsselskap. De aller fleste elevene ved KVN kommer fra Nordland, men skolen har elever fra hele landet. KVN satser på ulike typer miljøaktiviteter, og er en åpen skole også på kveldstid der elevene har tilbud om leksekafè, miljøkvelder, hybelkurs, KVN-trim og andre miljøtiltak.

Les mer på skolens hjemmeside