Kontaktmisjonærer

I tillegg til Frikirkens egne utsendinger har enkeltmenigheter medlemmer ute i tjeneste for andre utsendere. Lokalmenigheten kan melde disse inn i kontaktmisjonærordningen. Her er Frikirkens regelverk for kontaktmisjonærer:

Kontaktmisjonærer

Medlemmer av Den Evangelisk Lutherske Frikirke som reiser ut som misjonærer for andre organisasjoner kan søke sin lokale menighet om å bli kontaktmisjonær. Kontaktmisjonæren har ingen arbeidsrettslig tilknytning til Frikirken. Tilknytningsforholdet må avklares med senderorganisasjonen, ved at kontaktmisjonæren informerer sin organisasjon om ordningen og de ytelsene som gis. Det er eldsterådet som vedtar kontaktmisjonærstatus og meddeler dette til misjonsavdelingen.

1 Ytelser

A  Oppføring i Frikirkens informasjons- og bønnemateriell
Kontaktmisjonæren oppføres dersom ikke annet avtales, med navn og arbeidssted i misjonens informasjons- og bønnemateriell.
B  Tilsendt Budbæreren
Misjonen sender Budbæreren til de kontaktmisjonærer som ønsker å motta den.

2 Forpliktelser

Kontaktmisjonæren sender sine nyhetsbrev til Frikirkens hovedkontor.