1global-uke-2021

Kirkene sammen mot moderne slaveri

Global uke er et initiativ fra kirkene og samarbeidsorganisasjoner samlet i Norges Kristne Råd, for å belyse moderne slaveri, spesielt under en fast årlig uke.

Frikirken er medlem av Norges Kristne Råd og oppfordrer til ha fokus på dette temaet i perioden 12.–23. november.

Målet med kampanjen er å bevisstgjøre, inspirere, utruste og utfordre enkeltpersoner, kirker, menigheter og organisasjoner til bekjempelse av og konkret handling mot moderne slaveri – lokalt, nasjonalt og globalt. 

Årets slagord: Se det i øynene 

Moderne slaveri foregår ofte i det skjulte. Ved å bli det bevisst, blir vi i stand til å se det. Og når vi ser det, må vi våge å face det og ta tak i det. 

Slagordet henspiller også på året vi har vært gjennom. Problematikken har blitt forsterket gjennom pandemien, og selv om vi i Norge er kommet godt gjennom, må vi se det i øynene at store deler av verden fremdeles sliter med pandemien og ettervirkningene av den blant annet på fattigdom og moderne slaveri.

Se på videoen til høyre for å finne mer ut av hva kampanjen handler om, og gå gjerne til nettsidene til Global uke for å finne ut enda mer.

🔗 Gå til informasjon og materiell på nettsiden for Global uke 

🔗 Gå til inspirasjonsmateriell fra Norges Kristne Råd.
Der finner du prekeninspirasjoner, fellesbønn, kollekt-appell, temafilmer og mye mer.