Innsamlingssøndag for Fredtun

Søndag 12. september var den store innsamlingsdagen til Frikirkens 100-årsjubilant, Fredtun, Stavern folkehøyskole. Det er fortsatt mulig å bidra til innsamlingen.

I anledning Fredtuns hundreårsjubileum, har Stavern folkehøyskole startet en innsamling der midlene skal gå til renovering av hovedbygget, flere undervisningsrom og oppgradering av studenthyblene. Mange menigheter fulgte synodeformann Jarle Skulleruds oppfordring om å gi kollekten søndag 12. september til Fredtun. For dem som ikke hadde anledning til det, er det fortsatt mulig å bidra til innsamlingen.

Gå til info om jubileet og innsamlingen