2020-06-17-god-sommer-banner8

God sommer!

Sommer er ferietid i Norge. Fra Sankt Hans til midten av august er kongeriket i siesta-modus. I år har mange måttet skrinlegge en sydenreise, og de fleste av oss må stole på det norske været.

For kristne som er vant til å gå til kirke, er utgangspunktet før sommeren ganske annerledes i år. Det har nesten ikke vært samlinger siden midten av mars. I noen kirker rakk man kanskje en forsiktig oppstart, eller en sommeravslutning. Men nå er sommeren åtte uker lang.

For kristne har det alltid vært viktig å finne kilder til et daglig liv med Gud. De gamle snakket om  "de fire B-er": Bibelen, fellesskapet, nattverden og bønnen. Det høres mer ut som BFNB, men løs den gåten selv, og her er bibelverset som beskriver dem:

De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.
Apg 2,42

Det går an å gjøre dette også i sommerukene. Selv har jeg tenkt å begynne med den første B-en, og gjøre søk i nettbibelen min på "strand" og "fjell" og andre sommerord. Svaberget bør være et bra sted for et møte med grunnfjellet: Bibelen.

Inge Auberg, webmaster frikirken.no