Global uke mot moderne slaveri

Frikirken er en del av Global uke og kampen mot moderne slaveri. En FN-rapport fra 2023 slår fast at det er helt nødvendig med en «alle på dekk» tilnærming, også fra privatpersoner, sivilsamfunn og religiøse aktører, for å kunne snu utviklingen.

– Når så mange daglig lever i situasjoner der deres verdi og verdighet krenkes og urett skjer, da kan vi ikke trekke på skuldrene og lukke oss inn i vår relativt trygge boble. Vi må våge å se våre liv og Norges håndtering av problemet, i et større bilde.Verden -og aller mest de som lever i utnyttelse og tvang- trenger at alle blir med i fellesskapet av gode krefter som vil forebygge utnyttelse, stanse menneskelig lidelse og fremme rettferdighet, skriver Elin Finnseth Sæverås og Gjermund Øystese i Norges Kristne Råd, i en artikkel om situasjonsbildet når det gjelder moderne slaveri. 

Magasinet VEIEN skriver at avisen Fædrelandsvennen har avdekket flere tilfeller av menneskehandel i Kristiansand: Ofre for menneskehandel står nesten aldri fram og avslører sine bakmenn. De har sjeldent noe å vinne. På krisesenteret i Kristiansand har de likevel avslørt flere tilfeller. Gjennom Global uke er vi i Frikirken med å bekjempe moderne slaveri. Stein-Vegard Antonsen fra Vågsbygd Frikirke er engasjert i saken, og ønsker at flere av oss innser at det skjer ting rundt oss i Norge også.

Les mer om Global uke her.