Et bilde av tekstilarbeidere med teksten 'Belys slavieriet, Global Uke skjer fra 13. til 20. november. ' satt over

Global uke - kirkene sammen mot moderne slaveri

Se de nye nettsidene til Global Uke, med ressurser menighetene kan bruke. FriBU og Frikirken er engasjert i å bekjempe usynlig og synlig slaveri i Norge og resten av verden.

«… Kanskje historien min kan få skinne frem og våre verdener møtes igjen? Jeg håper at du vil huske på meg.»  Slik lengter og håper den unge jenta i forestillingen Vingespenn, mens hun syr klær for en luselønn.

Hva er Global uke?

Global uke er en økumenisk uke der kirker og organisasjoner samlet i Norges Kristne Råd sammen setter søkelys på lokal og global rettferdighet. Temaet er moderne slaveri. 

Global Uke har nye nettsider med mange ressurser til bruk i menighetene

Målet er å utruste og inspirere fellesskap og enkeltpersoner til å delta i arbeidet mot slaverilignende utnyttelse av medmennesker i vår tid. Problemstillingen er høyaktuell: Pandemien, klimaendringer, kriger i Ukraina og flere andre land driver mennesker ut i oppbrudd, desperasjon og sårbare livssituasjoner. Risikoen for å bli grovt utnyttet er da farlig stor.

Når er det?

Årets Global uke er 13.-20. november. Da løfter menigheter og grupper i hele Norge stemmen og arrangerer temagudstjenester, danseforestillinger, konserter og seminarer. Man kan også markere uka på andre tidspunkt, om det passer bedre.

Hvordan delta?

Gjør det enkelt! Bruk menighetens faste arenaer og ta temaet inn i gudstjenesten, konfirmantundervisning, ungdomsmøter, i forbønn eller som samtale i smågrupper eller på stabsmøtet.
Det er fritt fram for å markere det på måter som passer dere best. Gjør det gjerne sammen med nabomenigheten. Dere kan også søke om økonomisk støtte fra Norges Kristne Råd.

Motto: Belys slaveriet!
Årets motto sikter til at utnyttelse ofte skjer i det skjulte. Og til at moderne slaveri trenger mer oppmerksomhet. Sammen kan vi kaste lys på hvordan utnyttelse skjer, be, forstå mer, utforske hvordan vi alle er forbundet med problemet - og belyse hva vi kan gjøre!

Les mer om moderne slaveri på Global Uke sine nettsider.