Frikirkens grunndokumenter oppdatert

Frikirkens bekjennelsesskrifter, forfatning og reglementer er oppdatert og publisert på Frikirkens hjemmeside.

Dokumentene er oppdaterte etter endringer gjort av synoden i 2022. De gamle heftene med Frikirkens grunndokumenter må kastes, da de er utdaterte.

«Omsorg for liv og lære» ligger under overskriften «Veiledninger»/«Lære og liv» på samme side. 

Gå til Frikrkens grunndokumenter