Frikirken sender gruppe til Exponential Europe

Frikirken sender en større gruppe til Exponential Europe-konferansen som arrangeres i Berlin 13. - 15. oktober 2020. Du er velkommen til å delta.

Tema for exponential konferansen er: “Igniting a culture of multiplication” Hvordan kan vi se menigheter reprodusere og multiplisere disipler, ledere, grupper og menigheter i vår Europeisk kontekst? Du vil få møte ledere og menighetsplantere fra hele Europa og bli utfordret av deres erfaringer.

"På Exponential fikk jeg språk for disippelgjøringen jeg alltid har drømt om, men ikke klart å uttrykke. Selv om dette er en konferanse for menighetsplanting, starter all menighetsplanting og menighetsutvikling med vår evne til å gjøre disipler. Dette er det aller viktigste jeg tok med meg, og det har formet både hjertet mitt som disippel, og hjertet mitt som menighetsleder. Exponential har vært med å gi meg tydeligere retning - både privat og som menighetsleder.» Eirik Austeng, pastor Hamar Frikirke

Mer informasjon om konferansen finner du på exponential.eu. Informasjon om påmelding, reise og overnatting finner du i kalenderen på frikirken.no. Ønsker du å melde deg på månedlig nyhetsbrev der du blir oppdatert om alt som skjer og får møte talerne på Exponential-konferansen, går du inn på exponential.eu/newsletter.

🔗 Gå til kalenderoppføringen på frikirken.no for informasjon om påmelding, reise og overnatting.

🔗 Informasjon om konferansen på Exponentials nettside.
🔗 Få månedlig oppdatering og se tidligere nyhetsbrev.