Prosjekt "Hjemmekirke"

FriBU har laget en ressurs som en inspirasjon og hjelp i den situasjonen koronaepidemien setter oss i som kirke.

FriBU har laget et opplegg for hjemmekirke. De produserer også prekener og barneopplegg til søndagens gudstjenester i koronatiden. Les mer på fribu.no og finn lenke til videoene.

🔗 Gå til Hjemmekirke på fribu.no.
🔗 Last ned prosjektbeskrivelse for Hjemmekirke.