Festdag i Randesund med innsettelse av ny pastor

Det nye året startet med festgudstjeneste for menigheten i Randesund. Da ble Tommy André Strøm Andersen (28) ordinert og innsatt som pastor i menigheten. Seremonien ble ledet av tilsynsmannen i Søndre presbyterium. Etter gudstjenesten ble juletiden avsluttet med juletregang og besøk av de hellige tre konger, før festen fortsatte med kaker og kaffe.

Tommy er nyutdannet teolog, med hoveddelen av sin utdannelse fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole, og praktikum fra Kirkelig utdanningssenter i Nord/VID i Tromsø. Han er sammen med sin kone Randi og deres barn bosatt i bydelen. Fra før er Unni Westli ansatt som forstander og Jostein Ørum har en deltidsstilling som pastor. I tillegg har menigheten kontorleder og ungdomsarbeider i deltidsstillinger. Kirken ligger sentralt til i forhold til satsing på den nye bydelen på Drangsvann.

Randesund er en bydelsmenighet i Kristiansand kommune, stiftet i 1977. Den har i dag 263 medlemmer med stemmerett og 19 medlemmer under 15 år.

(Foto: Maria Korsvik)