Ber for fred i Midtøsten

Misjonsleder Erling Aasen støtter Norges Kristne Råds uttalelse: «Det er et felles ansvar å stå opp mot antisemittisme uavhengig av hva man mener om krigen mellom Israel og Hamas". – Frikirken har i årevis arbeidet med fred og forsoning i Israel og Palestina, gjennom brobyggerarbeid og bibelselskapene i Israel og Palestina. De siste oppdateringene fra våre partnere beskriver sorg og lite fremtidshåp. Vi ber for fred, og for alle sivile som lider, både i Israel og på Gaza, uttaler misjonsleder i Frikirken, Erling Aasen.

– Med bakgrunn i forrige ukes uttalelser fra det Mosaiske Trossamfund, siterer vi generalsekretær Erhard Hermansen i Norges kristne råd:

«Det er et felles ansvar å stå opp mot antisemittisme uavhengig av hva man mener om krigen mellom Israel og Hamas. Hat er aldri veien å gå. Nå må vi ta vare på hverandre og stå sammen. Det er alles ansvar å hegne om respekten for alle identiteter, religioner og etnisiteter. At ytringsrommet er blitt så smalt at ikke alle identiteter aksepteres og at hatytringer spres, er en trussel mot demokratiet og fellesskapet».