Synodeleder Jarle Skullerud reiser rundt for å besøke menighetene i år.

Synodeleder på menighetsbesøk

Synodeleder Jarle Skullerud legger opp til besøk i Frikirkens menigheter gjennom hele 2023. Han tar for seg tre temaer ved menighetsbesøkene, og det er opp til hver enkelt menighet å bestemme hvilke de ønsker å ta for seg.

Første tema handler om kirkens rolle, og hvordan vi best fyller denne rollen. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å leve som Jesu etterfølgere, og ha åpne og ærlige samtaler om livet.

Andre tema dreier seg om å bygge små, relasjonelle fellesskap som planter nye fellesskap. La mennesker møte Jesus, utruste dem og sende dem tilbake til miljøene de kom fra.

I tredje og siste bolk tar Skullerud opp hvordan vi best kan leve ut vårt kall i 2023, og holde fast på Guds ord uten å være kontrollerende. Hvilke krav setter vår tid til en bekjennelseskirke?

Den foreløpige fordelingen av besøk til tilsynsområdene innebærer åtte menighetsbesøk i Nordre, fire i Vestre, to i Søndre og fem i Østre. I tillegg vil synodeleder være til stede på presbyteriemøtene i Nordre, Søndre og Østre, og delta på to felles eldsterådsmøter i Søndre samt på stabssamling for alle i Østre. 

Menigheter som ønsker besøk, kan ta direkte kontakt på [email protected]