CroppedImage
Lederprogrammet Horisont henvender seg til unge ledere som har potensiale til å fortsette som leder, frivillig eller ansatt i Frikirken, lokalt eller nasjonalt.

Ny runde med Horisont lederprogram

Til høsten starter en ny runde med Horisont lederprogram, og fristen for å søke er 1. mai. Målet er flere kompetente og dedikerte ledere i Frikirken, berørt til etterfølgelse av Jesus.

Gjennom Horisont identifiseres og videreutvikles unge mennesker i Frikirken med særlig lederpotensial. Målgruppen er unge ledere i lokalmenighetene mellom 20-30 år, som har et teamlederansvar.

Gjennom Horisont identifiseres og videreutvikles unge mennesker i Frikirken med særlig lederpotensial. Målet er flere kompetente og dedikerte ledere i Frikirken, berørt til etterfølgelse av Jesus. Gjennom programmet skal deltakerne utvikle spesifikke lederevner – få redskaper og øvelser som gir dem bedre forutsetninger til å utøve langsiktig, bærekraftig lederskap, men også forsterket motivasjon og ønske om å tjene i Frikirken lokalt eller sentralt.

Les mer om lederprogrammet og påmelding her.