Fokus

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder

4. april 2018

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolderen er et godt redskap til å for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er...

Horisont lederprogram

Horisont lederprogram

14. mars 2018

Frikirken ønsker flere kompetente og dedikerte ledere. Horisontprogrammet er et verktøy for å videreutvikle og skape et nettverk av unge ledere i Frikirken.

Nye personvernregler

Nye personvernregler

14. februar 2018

Alle arbeidsgivere må forholde seg til nye personvernregler fra mai 2018. Da stilles det enda strengere krav til oversikt, og oppbevaring av...

Fra synodestyret

Fra synodestyret

22. januar 2018

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Kalender

Fra budbareren.no

Ny på hovedkontoret

23. april 2018

Frikirken får stadig nye medarbeidere, og de kan du bli kjent med på baksida av papirutgavene av Budbæreren. Elise Jore (40) er ansatt ved hovedkontoret fra mars og ut året, i en prosjektstilling med arbeidsoppgaver delt mellom misjonsteamet og administrasjonen.

Gleder seg til å spille på Visjon

16. april 2018

Tvillingsøstrene Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad utgjør duoen «Garness», og de gleder seg til å spille utendørs i Tunet når de igjen gjester sommerens Visjonsfestival.