Sammen om oppdraget

Kalenderrediger


Oktober20.10.2017 til 21.10.2017


Synodestyremøte


November02.11.2017 til 05.11.2017


Synodemøte 2017


17.11.2017 til 18.11.2017


Ett døgn om samlivsarbeid i Frikirken
Er det noen i din menighet som har samlivskurs eller samlivsveiledning, i regi av menigheten eller av andre?
Da er de hjertelig velkommen til ett døgn i Tønsberg. Innkvartering Quality Hotel Oseberg (Brygga).
Faglig ansvarlig: Geir Leine Auestad, klinisk sosionom, familieterapeut og veileder.
Info og program.
 


24.11.2017 til 26.11.2017


Landsmøte i FriBU

FriBU inviterer til sitt 10. landsmøte, i Oslo Søndre Frikirke. Innkalling og program. Frist for påmelding 10. november.24.11.2017 til 26.11.2017


Kurs for eldste og diakoner

på Strand leirsted, Sandefjord. Se program, frist for påmelding 10. november.  April09.04.2018 til 23.04.2018


Studietur til Midtøsten

for pastorer, eldste og frikirkeansatte. Begrenset antall plasser. Kontakt Ingjerd Bandak for mer informasjon. Frist for påmelding 1. oktober.