Sammen om oppdraget

Frikirkens misjonsarbeid

Israels- og Ytremisjonen er Frikirkens satsing overfor folkegrupper som ikke har hørt evangeliet. Vårt arbeid er mest rettet mot evangelisering og langsiktig menighetsbyggende arbeid. Målet er å fremme Guds rike ved å danne selvstendige menigheter som vokser. Sammen med våre partnere bidrar vi også med å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter.

Se liste over prosjekter (krever innlogging).

100 år med misjon
I 2016 hadde Frikirkens misjonsarbeid 100-årsjubileum. Ressurssiden kan sees her: frikirken.no/jubileum2016

I 2017 har Frikirken tolv egne utsendinger fordelt på Japan, Mali, Israel og flere steder i Midtøsten. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Etiopia og Taiwan.
 

Nr: 7777 Opprett avtale idag!


Søk:"Frikirkens Misjonsarbeid"

Frikirkens gavekonto: 30002194976

 

 

 


 

 

 

Kontaktinformasjon for staben i Norge finner du her.

Er du misjonskontakt? Du kan lese om misjonskontaktens oppgaver på frikirken.no/misjonskontakt.
Nedlastbare produksjoner om misjon finner du i ressursbanken.


Se artikkel om Frikirkens Israels- og Ytremisjon på Wikipedia

og følg misjonsarbeidet på Facebook (for Facebook-medlemmer)

Oppdatert 2017 01 16