Veiledninger

Skrifter og veiledninger om teologiske emner vedtatt av Synoden, tilsynsmennene eller Synodestyret.

Lære og liv

🔗 Lenke til dokumentet "Skriften og kirken" (pdf). 12sider, utgitt 2008.
🔗 Lenke til dokumentet "Vern om lære og liv" (pdf). 10 sider, utgitt 1996.

Misjon

🔗 Lenke til "Misjon til Israel og folkeslagene". Prinsipputtalelse om Frikirkens misjonsarbeid. 25 sider utgitt 2010.

Seksualetikk

🔗 Lenke til uttalelse fra tilsynsmennene om ekteskapet (pdf). 2 sider, utgitt 2017.
🔗 Lenke til veiledning omkring skilsmisse og gjengifte. 7 sider, utgitt 2004.
🔗 Lenke til dokumentet "Etiske utfordringer - Homofilt samliv". 4 sider, utgitt 2000.

Ordinasjon

🔗 Lenke til anbefaling til eldsterådet der rådet er delt. 2 sider, utgitt 2015.