Sammen om oppdraget

Om Frikirken

Frikirkens offisielle navn er Den Evangelisk Lutherske Frikirke, på nynorsk Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja, på engelsk The Evangelical Lutheran Free Church of Norway. "Sammen om oppdraget" er hele Frikirkens slagord, og menigheter og hovedkontor står sammen om oppdraget vi har fått. 

Frikirkens lære bygger på Guds ord (Bibelen) og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Bibelen er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv. 

Kirkesamfunnet består i 2018 av til sammen 82 menigheter (pluss en menighet som er assosiert) spredt rundt om i Norge. Det er gjennom den lokale menigheten man har den daglige kontakten med Frikirken, og der møter man utfordringer og oppgaver av forskjellig art, og grupper og foreninger som prioriterer forskjellige sider av Frikirkens mange oppgaver. Den beste måten å bli kjent med Frikirken på er å besøke en menighet og være med på en gudstjeneste, snakke med pastor eller andre som er engasjert i Frikirkens omfattende arbeid. Finn din lokale menighet her.

Du er hjertelig velkommen til Frikirkens fellesskap! 

Oppdatert 2018 02 14