Sammen om oppdraget

Frikirkens grunndokumenter

Frikirken har tre grunndokumenter:

Bekjennelsesskriftene. Disse historiske dokumentene uttrykker den evangelisk-lutherske tro og lære som Frikirken er bygget på og endres ikke.

Forfatningen. Dette er Frikirkens vedtekter som forvaltes av Synoden. §§ 1-3 beskriver kirkens basis og endres ikke. §§ 4-19 beskriver hvordan kirken er ordnet. Disse paragrafene kan endres av Synoden, som beskrevet i § 18. Endringer har skjedd en rekke ganger og hver paragraf er merket med årstallet for siste endring.

Frikirkens reglementer. Denne delen inneholder prosedyrer og oppgavebeskrivelser for Frikirkens organer (f.eks. eldsteråd, presbyterium, Synodestyre, m.m.) og noen viktige hendelser i kirkens liv (f.eks. menighetsdannelse, menighetsmøte, dåp). Reglementene kan endres av Synoden med alminnelig flertall.

Se også "Veiledninger og skrifter" vedtatt av Synoden. 

Oppdatert 2017 03 22