Frikirkens grunndokumenter

Bekjennelsesskriftene

Disse historiske dokumentene uttrykker den evangelisk-lutherske tro og lære som Frikirken er bygget på og endres ikke.
🔗 Lenke til bekjennelsesskriftene (pdf).

Forfatningen

Dette er Frikirkens vedtekter som forvaltes av Synoden. §§ 1-3 beskriver kirkens basis og endres ikke. §§ 4-19 beskriver hvordan kirken er ordnet. Disse paragrafene kan endres av Synoden, som beskrevet i § 18. Endringer har skjedd en rekke ganger (senest i 2017) og hver paragraf er merket med årstallet for siste endring.

🔗 Lenke til Frikirkens forfatning (pdf).

Reglementer

Denne delen inneholder prosedyrer og oppgavebeskrivelser for Frikirkens organer (f.eks. eldsteråd, presbyterium, Synodestyre, m.m.) og noen viktige hendelser i kirkens liv (f.eks. menighetsdannelse, menighetsmøte, dåp). Reglementene kan endres av Synoden med alminnelig flertall.

🔗 Lenke til Frikirkens reglementer (pdf).

Se også "Veiledninger og skrifter" vedtatt av Synoden.