Sammen om oppdraget

Misjonsressurser

Frikirkens menigheter markerte 100 år med misjon i 2016. Hver menighet fikk en minnepinne med materiell. Deler av dette kan være brukbart også i 2017. Spør menighetskontoret om minnepinnen. Du finner noe av innholdet her. En ressursside ligger her: frikirken.no/jubileum2016.

Tidlig vår og høst utgir Frikirketorget en bønnefolder til bruk i menighetenes forbønn og til bruk i personlig forbønnstjeneste. Det ligger lenke til den i høyre spalte.

Her følger noen videoer som ble laget i 2015 og 2016. 

Torveig og Per Kivle forteller fra et langt liv som Frikirkens utsendinger i Japan.


Se også intervju i Budbæreren.

Intervju med Anne-Lise og Torstein Baltzersen, Frikirkens utsendinger til Mali.

Oppdatert 2017 01 20

Vårens bønnefolder

Oppdatert 2017 01 30