Sammen om oppdraget

Frikirkens tilsynsmenn

Frikirken har en presbyteriansk kirkeordning. Det vil si at kirkesamfunnet ledes av valgte eldste på alle nivåer. Menigheter innenfor et bestemt tilsynsområde representeres i et presbyterium. I hvert presbyterium er det en tilsynsmann og en nestformann. Tilvarende er presbyteriene samlet i en synode med et synodestyre som ledes av en synodeformann og en nestformann.

Synodens formenn er valgt for perioden 2017-2020. Tilsynsområdene hadde valg høsten 2016.

Synodeformann
Jarle Skullerud
934 68 149
Send e-post
Nestformann
Anne Mari Schiager Topland
474 79 496
Send e-post
Tilsynsmann i Nordre tilsynsområde
John Arne Gladsø
901 41 977
Send e-post
Nestformann i Nordre tilsynsområde
Finn-Tore Eivik
416 74 270
Send e-post
Tilsynsmann i Vestre tilsynsområde
Jan Løkkeborg
477 56 343
Send e-post
Nestformann i Vestre tilsynsområde
Lars Øystein Folkedal
970 38 419
Send e-post
Tilsynsmann i Søndre tilsynsområde
Arnfinn Østerberg
920 80 965
Send e-post
Nestformann i Søndre tilsynsområde
Trine H.Syvertsen
911 03 070
Send e-post
Tilsynsmann i Østre tilsynsområde
Gunnar Johnsen
917 59 958
Send e-post
Nestformann i Østre tilsynsområde
Niclas Bengtsson
924 24 465
Send e-post

 

Oppdatert 2017 11 21