Sammen om oppdraget

Kontakt

Finn kontaktperson i menyen til venstre, eller bruk skjemaet under for å sende en e-post.

Postadresse: Postboks 6702 St.Olavs plass, 0129 Oslo.
Besøksadresse: Linstows gate 3, 5 etg. 0166 Oslo

Sentralbord: 22 74 86 00. E-post: post@frikirken.no.