Sammen om oppdraget

Synoden

Synoden er forsamlingen av utsendinger fra Frikirkens menigheter til synodemøtet.

Synodemøtet er Frikirkens generalforsamling og arrangeres fra 2002 hvert tredje år. Se Forretningsorden for Synodemøtene.

Det siste ordinære synodemøtet var 2.-5.november 2017.
 

Sakspapirer og protokoller
Synoden 2017  Protokoll
Synoden 2014  Protokoll    Sakspapirer: Del 1Del 2, FriBUs treårsmelding.
Synoden 2013  Protokoll
Synoden 2011  Protokoll    Sakspapirer: Del 1, Del 2, Del 3.
Synoden 2008  Protokoll    Sakspapirer: Del 1, Del 2, Del 3.
Synoden 2005  Protokoll    Sakspapirer: Del 1, Del 2, Del 3.
Synoden 2004  Protokoll    Sakspapirer: Ordinasjonsutredningen. (ekstraordinær)
Synoden 2002  Protokoll    Sakspapirer: Del 1, Del 2, Del 3.

Disse filene er i ulike format. Du trenger Adobe Reader (lenke åpner i egen fane) eller en annen pdf-leser for å åpne og vise pdf.

Oppdatert 2018 02 19