visjon18-logo

Dugnad

Dugnad ble i 2004 kåret til Nor­ges nasjonalord. For at Visjon 2018 skal bli et godt arrangement, trengs det dugnadsinnsats. Vi håper du/dere kan bidra litt i løpet av festivalen. Nedenfor finner dere informasjon om det vi trenger å gjøre sammen. Du kan krysse av for det alternativet du velger under påmeldingen.

Dersom det er umulig for deg/dere å bidra med noe, har vi forståelse for det. Husk likevel at alle monner drar, og som all dugnad er den en mulighet til å bygge fellesskap. Man blir bedre kjent av å jobbe sammen.

Som en symbolsk takk for innsatsen vil alle som bidrar få et gavekort som kan brukes under Visjon i kiosk, grill eller kafeen. Gavekortets størrelse er som følger:

  • Dugnad to timer eller mer: 100,-
  • Dugnad under to timer: 50,-

🔗 Tilbake til siden med priser og praktisk info.

Oppgavene

Der det er behov

Du blir satt opp på maks én oppgave pr. dag der det er behov. Arrangøren er takknemlig for alle som velger dette alternativet. Det hjelper oss med å få kabalen til å gå opp.

I Tunet

Medarbeider i grillen

Du blir satt opp på to vakter av to timer. Oppgavene er bl.a. tilberedning/salg av grillmat.

Medarbeider i kiosken

Du blir satt opp på to vakter av to timer. Oppgavene er bl.a. salg/påfyll av varer.

Karusellvakt

FRIK-leiren

Kveldsvakt

Vi trenger hjelp til å skape ro i FRIK-leiren på en god måte i perioden 22:30 - 00:30. Kveldsvaktene avløses av nattevaktene.

Nattevakt

Vi deler opp vakta i to: kl. 24.00-03.00 og kl. 03.00 til 06.00. Det er alltid to nattevakter sammen.

I Stavernhallen

Trafikkvakt

Oppgaven er å sikre fotgjengerfeltet mellom Fredtun og Stavernhallen i forbindelse med ferdsel til/fra møtene. Trafikkvaktene jobber sammen i par og får ansvar for to møter hver.

Brann- og dørvakt i Stavernhallen

Oppgaven består i å stå ved dørene og ønske velkommen, sørge for at nødutganger ikke blokkeres og at uvedkommende ikke slipper inn. Alle vakter får ansvar for to til tre møter hver.

Hjelpe til med kollekt

Du er med og samler inn kollekt i Stavernhallen. Alle kollektører blir satt opp på to til tre møter.

Annet

Nedrigg og rydding søndag

Vi ønsker å forlate lokaler og områder litt finere enn da vi kom. Til dette trenger vi hjelp på søndag rett etter middag. Vi satser på være ferdig ca. kl. 17. Til dere som er vant med nedrigg i Stavernhallen fra tidligere år, er dette en annen oppgave siden den tekniske riggen skal stå.

Annen mindre oppgave

Dette er valget for deg som av ulike årsaker ikke kan velge et av de andre alternativene. Varigheten på oppgavene kan variere fra fem minutter til maks en time. Du vil få en oppgave som er tilpasset det du kan bidra med.

Kan dessverre ikke delta på dugnad

For deg som av ulike årsaker ikke kan delta på dugnad.