På frikirken.no/synoden og på frikirken.no/synoden2021 kan du lese mer om Synodemøtet 2021.

Synodesakene er klare

Frikirken ønsker vekst, og i 2017 vedtok synodemøtet en målplan for kirkesamfunnet. Treårsmeldingene og andre saker som skal til behandling på det kommende synodemøtet i juni, er nå klare.

Sakspapirene for Synodemøtet 2021 er nå klare på nett for deg som vil lese gjennom.

Les mer på frikirken.no/synoden (krever pålogging) eller på frikirken.no/synoden2021.