Oversiktsbilde over menighetssalen i Hamar Frikirke under Synodemøtet, med fokus på infoskjermer. Foto: Erling Smemo

Protokollen fra synodemøtet 2021 er klar

Du kan laste ned fra våre nettsider

Protokollen fra det 114. ordinære synodemøtet har nå gått gjennom godkjenninger og produksjon.

Du kan laste den ned fra følgende lenker:

Last ned protokollen uten vedlegg (uten pålogging)

Last ned protokollen med vedlegg (krever pålogging)